loader image
קצר וקולע
מדברים תכל'ס
סרטונים
המחשת וואטסאפ
סיפור מהחיים

תורת הגזע מחלקת את האנושות לגזעים 'עליונים' וגזעים 'נחותים'. היהדות אינה נוקטת באפליה על רקע גזעי ואינה מעודדת שנאה כלפי עמים אחרים בגלל גזעם בדומה לתורת הגזע. כמו כן, היהדות מקבלת לתוכה אנשים מכל אומה וגזע על ידי גיור

האם היהדות, שרואה בעם היהודי כ'העם הנבחר', הינה בעלת השקפה גזענית?

בעידן של ימינו, ליברליות, שוויוניות וקבלת האחר הם ערכים בסיסיים, וכל מה שריח אחר נוטף ממנו נחשב פרימיטיבי וחשוך. היהדות, אשר ידועה כתומכת בהפרדה מוחלטת מבני אומות העולם, קוטלגה בתגית הלא כל-כך מחמיאה: "גזענית". אך האם יש צדק בתגית זו? על אי-השוויוניות הכי פוליטיקלי קורקט שתקראו 

ישנה טענה נפוצה כלפי היהדות, שהיא גזענית ומפלה, היות שהיהודים תופסים את עצמם כנעלים על עמים אחרים, המכנים את עצמם "עם סגולה" ו"אור לגויים", ומתבדלים בעקבות כך מעמים אחרים. הראיות לכך, כביכול, שנראות כמאששות טענה זו, קיימות אף בהלכה, הקובעת שיהודים לא יאכלו מאכלים שבושלו ע"י גויים (גם אם הם כשרים), לא ייקחו חלק בתרבותם וכמובן – לא יתחתנו איתם. אך האם יש בכך גזענות?

מהי בכלל גזענות? אחת ההגדרות לכך היא:

"ייחוס של נחיתות, לאדם או לקבוצה, על בסיס של תכונות סטריאוטיפיות שמנוסחות בשפה ביולוגית, חברתית או תרבותית. בשיח גזעני נתפסות תכונות אלו כנחותות, כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבוצה" (מתוך מאמר של הסוציולוג פרופ' יהודה שנהב, 'מהי גזענות?', האגודה לזכויות האזרח בישראל) 

הטעות הבולטת ביותר היא תפיסת היהדות המתבדלת כ'גזענית', בעוד שמדובר בשתי תופעות השונות לחלוטין במהותן. להיות שונה אין פירושו לפגוע בהכרח בקבוצות אחרות או לייחס להן נחיתות. לכל אדם, קבוצה או אומה שמורה הזכות להחליט שהם אינם רוצים להיות כמו כולם. מי שטוען שהתבדלות היא גזענות, בעצם מייצר עולם שטוח שבו כולם נראים, חושבים ומדברים אותו דבר. הטבע הוא מדהים כל כך ביופיו דווקא בגלל שיש בו גיוון ועושר; זברה אינה חמור, וטווס לא אמור להיות תרנגולת. מזרע של אורן יצמח רק אורן, ומפקעת של נרקיס לא תצמח פתאום כלנית. האם עצם העובדה שמיני החיות והצמחים אינם מתערבים זה בזה תתפרש כגזענות?! 

במקרה של העם היהודי, ההתבדלות היא מאפיין שמלווה אותנו כבר מראשיתנו. אברהם אבינו היה הראשון שהלך נגד הזרם. בשונה לחלוטין מהאמונה הרווחת בתקופתו, של ריבוי אלילים, הוא ניפץ את אלילי אביו והלך אחרי האל האחד והיחיד. יצחק ויעקב המשיכו את המסורת ונמנעו ממגורים סמוכים מדי לתושבי הארץ, וכן ברדת יעקב אבינו עם משפחתו למצרים הקפידו הם לא להתערבב עם המקומיים. לאורך כל תקופת גלות מצרים בני העם העברי לא שינו את שמם, מלבושם ושפתם. בתקופות מאוחרות יותר, כשהעם נהה אחרי אמונת הגויים, הוכיחו אותם נביאי ישראל בלשון קשה על אובדן הייחוד הלאומי, ועזרא הסופר הביע התנגדות נחרצת לנישואי התערובת שפשטו אז בעם. ההתבדלות היהודית מהגויים תמיד הייתה קיימת, והיא זו ששמרה על ייחודנו.

התורה מיועדת גם לעמים אחרים

מדוע התרחקנו מהגויים? כי קיבלנו ערכים מיוחדים כדי להעביר לעולם. ערכים שאותם קיבלנו באירוע המיוחד שהתרחש בהר סיני, שעלינו לשמר לטובת התפתחותו הרוחנית של העולם כולו. בהר סיני נוצקנו, כמו מטיל זהב, מאוסף של אנשים בודדים לאומה בעלת ייעוד ומטרה – "וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ" (שמות י"ט, ו'). שם קבלנו את יעודנו להיות אומה בעלת מסר רוחני לעולם כולו: "כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם ה' לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד" (צפניה ג', ט'). כאשר האנושות תהיה בעלת תודעה אחת, וכל בני האדם יממשו את הפוטנציאל הרוחני שניתן להם אז יגיע העולם אל תכליתו. עם ישראל קיבל על עצמו את המשימה, אולם כדי לקיים את השליחות אנו מוכרחים לשמור על ייחודנו – שלא ניטה אחרי אנשים ורעיונות שעלולים להשכיח אותה מאיתנו, או לבלבל אותנו עם מסרים סותרים. ההתבדלות אינה לטובתם האישית של היהודים דווקא, אלא מטרתה לטווח הארוך הינה לטובת המין האנושי כולו.

כל זאת בניגוד לגזענות, שרואה גזע אנושי מסוים כעליון וגזעים אחרים כנחותים. היהדות אינה מוצאת כל פגם בגזעים האחרים, שהרי גם הם נבראו בצלם אלוהים. התורה אף מעניקה הדרכה המיועדת עבור אומות העולם, שבאמצעותה הם יוכלו להגשים את הייעוד המיוחד להם. ההלכה קובעת כי בני אומות העולם אינם צריכים להתגייר; הם יכולים לזכות לחיי עולם הבא אם רק ישמרו את שבע מצוות בני נח – שבע מצוות פשוטות שאינן מצריכות מאמץ מיוחד, ושניתן להבינן אף בעזרת הגיון בריא.

ספר הדרכה משפחתי

הריחוק וההתבדלות של עם ישראל מהגויים אינו מוחלט ודיכוטומי, להבדיל מתורת הגזע.
כל אדם יכול להצטרף לעם היהודי, בשונה מתורות גזעניות שאינן מאפשרות מעבר בין "קטגוריות".

אומת עם ישראל מוכנה לקבל לתוכה אנשים חדשים מכל גזע שהוא, וזאת למרות המציאות ההיסטורית שכל היהודים הם בני משפחה אחת – בניו של אותו אב, יעקב אבינו (שנקרא גם 'ישראל'), שממנו יצאו שניים עשר השבטים, ומהם יצא העם המכונה כיום "עם ישראל".  

העובדה שאנו מוכנים לקבל אלינו אנשים מכל האומות, ובלבד שיפגינו רצון עז ואמיתי להיות חלק מהמשפחה, הופכת את עם ישראל ללא גזעני בעליל.  

ייחודיות שנקבעה ע"י אלוהים 

כל האנושות משחר ההיסטוריה ועד היום הינה בעלת בחירה חופשית שיכולה לבחור בטוב או בטוב פחות. בימי שחר ההיסטוריה, האנושות כולה לא הכירה באלוהים ועבדה עבודת אלילים. אחד ויחיד היה זה שבחר לעמוד מנגד ולהכיר באלוהים – אברהם אבינו.
התגלית הזו לא הייתה פשוטה, ואף לוותה במאמצים ובמבחני אמונה קשים, אך בכולם אברהם אבינו עמד בהצלחה.
בגלל בחירתו האישית של אברהם אבינו לקשר ולחיבור עם האלוהים, נבחר הוא ע"י אלוהים להיות אבי האומה הישראלית, המכונה 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.
בחירה חוזרת נעשתה במעמד ההיסטורי, מעמד הר סיני, בו הצהיר העם היהודי "נעשה ונשמע", וקיבל על עצמו את התורה. גם יתר אומות העולם נשאלו אם ברצונן לקבל את התורה, אך הן סירבו לקבלת הנחיות-חיים שיאלצו אותן לצאת מאזור הנוחות ולהיכנס לאזור המחויבויות. 

השרשרת היא ברורה: אברהם אבינו בחר באלוהים, ואלוהים בחר בו לאבי האומה הנבחרת.
העם העברי בחר לקבל את התורה, ואלוהים בחר באומה זו להיות ל"עם סגולה".

משום כך, העם היהודי הוא בעל קשר קרוב לבורא העולם מיתר אומות העולם, וכן בעל תפקיד נעלה וחשוב בבריאה עצמה.
אומות העולם גם הן חשובות כפי שנאמר "חביב אדם שנברא בצלם", אך על העם היהודי נאמר "חביבים ישראל שקרויים בנים למקום" (אבות פרק ג', משנה י"ד).

כיוון שהעם היהודי הוא נעלה יותר ובעל תפקיד חשוב יותר משאר אומות העולם, הוא גם נושא בחובות שעליו למלא, למול הנוכרי שפטור מאותן חובות.
בני אומות העולם מצווים ב-7 מצוות התואמות לאופי נשמתם, ומאפשרות חיים בעלי צדק ומוסר. כל נוכרי שיקיים את 7 מצוות בני-נח יזכה לגן עדן ולחיי נצח בעולם הבא (שלאחר תחיית המתים).
אומנם עולם הבא של הנוכרי אינו אותו עולם כשל היהודי, ואין בכך שום התנשאות, שכן היהודי מחויב להרבה יותר מצוות, ונושא בתפקיד שכורך בתוכו מאמץ גדול לאין ערוך משל הנוכרי. אין בעובדה זו משום זלזול בנוכרי, אלא לפי גודל המאמץ – כך גודל השכר. בדיוק כפי שלא מצופה שמשכורתו של רופא שהשקיע מאמץ וזמן רב בלימודיו תהיה כשל בעל מקצוע שלא השקיע ייגע רב ברכישת השכלה. 

לסיכום, ההבדל הגדול ביותר בין היהדות לתורת הגזע הוא שעל פי תורת הגזע, טיב האדם נקבע על פי מוצא ביולוגי או על בסיס לאומי, ואילו לפי היהדות אין זה משנה באיזו מדינה נולדת, מה צבע השיער שלך ואם יש לך עיניים מלוכסנות.
היהדות אומנם מתבדלת מאומות העולם, וזאת בגלל האמונה במטרה ייחודית-רוחנית שנועדה לעם היהודי, שדורשת שלא להתערבב עם אומות העולם, שהרי להם יש תפקיד מוגדר ונפרד משלהם.
היהדות מאמינה שלכל בריה בעולם – יהודי או לא-יהודי, חי, צומח, דומם – יש ייעוד שלשמו היא נבראה. בריה מסוג אחד לא צריכה לנסות להיכנס לנעליים של בריה מסוג אחר. לכל אחד ואחד יש תפקיד מיוחד שמותאם עבורו, ומרכיב את הפאזל השלם, ועל כן מטבע הדברים עליו לשמור על הייחוד שלו.

המשך קריאה ↓

1

איך נראית גזענות אמיתית?

מי שמאשים את היהודים בגזענות אולי שוכח איך נראית גזענות אמיתית. להלן מקבץ דוגמאות:
נפתח, איך לא, בגזענות הנאצית, שהביאה לשיא את "תורת הגזע" שפותחה במאה השנים שקדמו לה. היטלר טען כי בעולם מתנהלת מלחמה בין גזעים עליונים לגזעים נחותים, ולטובת העולם יש להשמיד את הגזעים הנחותים שמזיקים לו ופוגמים בהתפתחותו. תאוריות גזע היו נפוצות במאה ה-19. ה"חידוש" הגדול של הנאצים היה ב"מדעיות" של הגזענות שלהם – הם התאמצו לבסס אותה על מחקרים ומדידות, שבפועל לא עמדו בשום קריטריון מדעי. הגזע העליון היה כמובן הגזע הארי, שמתחתיו ניצבו גזעים "נחותים" שאמנם היו "זכאים" לחיות, אך ברמת קיום נמוכה למדי. היהודים הוגדרו בתחתית הפירמידה, כ"תת-אדם" שאינו ראוי לחיות כלל.

המשך קריאה ↓

4

שבע מצוות בני נח

תורת ישראל מאפשרת לגויים לזכות בחיי נצח לעולם הבא על ידי שמירת 'שבע מצוות בני נח', שכוללות איסור על: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, קללת ה' ואכילת אבר מן החי. המצווה השביעית היא החיוב להקים בתי משפט שיפעלו על פי חוקים מוסדרים (לאו דווקא חוקי התורה), במטרה לאפשר התנהלות חיים תקינה.
בשנים האחרונות ישנה התעוררות לא מעטה בקרב גויים שמאמצים את שבע המצוות, מתקרבים לעם ישראל ומקימים קהילות אוהבות ישראל בכל רחבי העולם. נכון להיום קיימות עשרות רבות של קהילות בני נח במקומות שונים בעולם: פיליפינים, שבדיה, ניגריה, ארה"ב ועוד ועוד.

המשך קריאה ↓

2

לא רק "שוקולד" בבלגיה

בלגיה נחשבת למדינה אירופאית תרבותית ונאורה, אך לא רבים יודעים כי תקופת שלטונה ביבשת אפריקה הייתה לאחת הזוועות הקשות בהיסטוריה. קונגו הייתה מושבה נחשלת לפני כמאה וחמישים שנה, בבעלותו של לאופולד השני, מלך בלגיה. לאופולד מכר זיכיונות לחברות אירופאיות שהפיקו גומי, ואלה העסיקו מיליוני קונגלזים (בני קונגו), מבלי שהיו כפופות לשום פיקוח חיצוני.
כדי לעמוד בביקוש הגבוה, שיעבדו הזכיינים את התושבים המקומיים, והפעילו כלפיהם אלימות בלתי נתפסת. כפרים שלמים הושמדו, מאות אלפים נרצחו ומתו ממחלות, ומי שלא עמד במכסה היומית – ידיו נכרתו. תמונות רבות נשארו מאותה תקופה, וכדי לחסוך מכם את הזוועות לא הבאנו אותן כאן. רק בשנת 1908, לאחר לחץ בינלאומי נרחב, נפסקה הזוועה.
רק בשנת 2019, לאחר יותר ממאה שנה מאז שהתחוללו הזוועות, דרש האו"ם מבלגיה להתנצל על מעשיה בקונגו בין 1908-1885. 

המשך קריאה ↓

5

בין ישראל לעמים

הבדלה שאין בה פן הדיכוי – אינה נחשבת כגזענות. בתורה מובאות הלכות שונות שיוצרות בידול בין ישראל לאומות העולם. כך למשל חוקי הכשרות מונעים עירוב חברתי ושומרים על ייחודיות העם היהודי, כפי שנכתב בתורה: "וִהְיִיתֶם לִי קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה', וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי" (ויקרא כ', כ"ו).
בדורות מאוחרים יותר נקבעו מספר תקנות שנועדו למנוע התבוללות. כך למשל נקבע כי אין לאכול תבשילים שבושלו על ידי נוכרי ("בישולי גויים"), או לחם שנאפה על ידו. כמו כן, אין לשתות יין שנגע בו גוי ("סתם יינם"), מאחר ש"גדולה לגימה שמקרבת".

המשך קריאה ↓

3

ארץ השמש היורדת

דוגמה נוספת לגזענות רצחנית היא יפן של שנות ה-30. כמו גרמניה הנאצית, גם היפנים ראו את עצמם כגזע עליון, מעין גזע ארי של המזרח הרחוק, כשהם רואים את העמים האחרים בדרום מזרח אסיה כנחותים. היפנים האמינו שיפן היא "ארץ אלוהית שאין שנייה לה בין כל האומות", וגם היו להם שאיפות התפשטות שבמהלכן הותר כל רסן מוסרי. בשנת 1937 פלשה יפן לסין ("מלחמת סין-יפן השנייה"), ובמשך שמונה שנים פעלה באכזריות בלתי נתפשת. החיילים היפנים חיסלו מיליוני אזרחים סינים, והשיא היה בטבח בעיר נאנג'ינג, בו נרצחו 300,000 סינים תוך שישה שבועות בלבד! היפנים אף הקימו יחידה מיוחדת ("יחידה 731") שביצעה ניסויים ביולוגיים וכימיים נוראיים על בני אדם, ופעלה באין מפריע. חייל יפני אחד כתב להוריו: "לא נשאיר אף אחד בחיים… כשאנחנו רואים סיני, אנחנו צורחים: 'חסלו אותו'… אף על פי שאנחנו מודעים לכך שהם רק אזרחים חפים מפשע… עלינו להקריב אותם למען הצבא הקיסרי ולמען יפן" ("דם השמש העולה", ירון אביטוב, מקור ראשון, 24.2.2020). הזוועות היפניות הושתקו לאחר מלחמת העולם השנייה כדי לסייע בשיקום יפן, ורק בשנים האחרונות פורסם מידע רב יותר בנושא. 

המשך קריאה ↓

1

איך נראית גזענות אמיתית?

מי שמאשים את היהודים בגזענות אולי שוכח איך נראית גזענות אמיתית. להלן מקבץ דוגמאות:
נפתח, איך לא, בגזענות הנאצית, שהביאה לשיא את "תורת הגזע" שפותחה במאה השנים שקדמו לה. היטלר טען כי בעולם מתנהלת מלחמה בין גזעים עליונים לגזעים נחותים, ולטובת העולם יש להשמיד את הגזעים הנחותים שמזיקים לו ופוגמים בהתפתחותו. תאוריות גזע היו נפוצות במאה ה-19. ה"חידוש" הגדול של הנאצים היה ב"מדעיות" של הגזענות שלהם – הם התאמצו לבסס אותה על מחקרים ומדידות, שבפועל לא עמדו בשום קריטריון מדעי. הגזע העליון היה כמובן הגזע הארי, שמתחתיו ניצבו גזעים "נחותים" שאמנם היו "זכאים" לחיות, אך ברמת קיום נמוכה למדי. היהודים הוגדרו בתחתית הפירמידה, כ"תת-אדם" שאינו ראוי לחיות כלל.

המשך קריאה ↓

2

לא רק "שוקולד" בבלגיה

בלגיה נחשבת למדינה אירופאית תרבותית ונאורה, אך לא רבים יודעים כי תקופת שלטונה ביבשת אפריקה הייתה לאחת הזוועות הקשות בהיסטוריה. קונגו הייתה מושבה נחשלת לפני כמאה וחמישים שנה, בבעלותו של לאופולד השני, מלך בלגיה. לאופולד מכר זיכיונות לחברות אירופאיות שהפיקו גומי, ואלה העסיקו מיליוני קונגלזים (בני קונגו), מבלי שהיו כפופות לשום פיקוח חיצוני.
כדי לעמוד בביקוש הגבוה, שיעבדו הזכיינים את התושבים המקומיים, והפעילו כלפיהם אלימות בלתי נתפסת. כפרים שלמים הושמדו, מאות אלפים נרצחו ומתו ממחלות, ומי שלא עמד במכסה היומית – ידיו נכרתו. תמונות רבות נשארו מאותה תקופה, וכדי לחסוך מכם את הזוועות לא הבאנו אותן כאן. רק בשנת 1908, לאחר לחץ בינלאומי נרחב, נפסקה הזוועה.
רק בשנת 2019, לאחר יותר ממאה שנה מאז שהתחוללו הזוועות, דרש האו"ם מבלגיה להתנצל על מעשיה בקונגו בין 1908-1885. 

המשך קריאה ↓

3

ארץ השמש היורדת

דוגמה נוספת לגזענות רצחנית היא יפן של שנות ה-30. כמו גרמניה הנאצית, גם היפנים ראו את עצמם כגזע עליון, מעין גזע ארי של המזרח הרחוק, כשהם רואים את העמים האחרים בדרום מזרח אסיה כנחותים. היפנים האמינו שיפן היא "ארץ אלוהית שאין שנייה לה בין כל האומות", וגם היו להם שאיפות התפשטות שבמהלכן הותר כל רסן מוסרי. בשנת 1937 פלשה יפן לסין ("מלחמת סין-יפן השנייה"), ובמשך שמונה שנים פעלה באכזריות בלתי נתפשת. החיילים היפנים חיסלו מיליוני אזרחים סינים, והשיא היה בטבח בעיר נאנג'ינג, בו נרצחו 300,000 סינים תוך שישה שבועות בלבד! היפנים אף הקימו יחידה מיוחדת ("יחידה 731") שביצעה ניסויים ביולוגיים וכימיים נוראיים על בני אדם, ופעלה באין מפריע. חייל יפני אחד כתב להוריו: "לא נשאיר אף אחד בחיים… כשאנחנו רואים סיני, אנחנו צורחים: 'חסלו אותו'… אף על פי שאנחנו מודעים לכך שהם רק אזרחים חפים מפשע… עלינו להקריב אותם למען הצבא הקיסרי ולמען יפן" ("דם השמש העולה", ירון אביטוב, מקור ראשון, 24.2.2020). הזוועות היפניות הושתקו לאחר מלחמת העולם השנייה כדי לסייע בשיקום יפן, ורק בשנים האחרונות פורסם מידע רב יותר בנושא. 

המשך קריאה ↓

4

שבע מצוות בני נח

תורת ישראל מאפשרת לגויים לזכות בחיי נצח לעולם הבא על ידי שמירת 'שבע מצוות בני נח', שכוללות איסור על: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, קללת ה' ואכילת אבר מן החי. המצווה השביעית היא החיוב להקים בתי משפט שיפעלו על פי חוקים מוסדרים (לאו דווקא חוקי התורה), במטרה לאפשר התנהלות חיים תקינה.
בשנים האחרונות ישנה התעוררות לא מעטה בקרב גויים שמאמצים את שבע המצוות, מתקרבים לעם ישראל ומקימים קהילות אוהבות ישראל בכל רחבי העולם. נכון להיום קיימות עשרות רבות של קהילות בני נח במקומות שונים בעולם: פיליפינים, שבדיה, ניגריה, ארה"ב ועוד ועוד.

המשך קריאה ↓

5

בין ישראל לעמים

הבדלה שאין בה פן הדיכוי – אינה נחשבת כגזענות. בתורה מובאות הלכות שונות שיוצרות בידול בין ישראל לאומות העולם. כך למשל חוקי הכשרות מונעים עירוב חברתי ושומרים על ייחודיות העם היהודי, כפי שנכתב בתורה: "וִהְיִיתֶם לִי קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה', וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי" (ויקרא כ', כ"ו).
בדורות מאוחרים יותר נקבעו מספר תקנות שנועדו למנוע התבוללות. כך למשל נקבע כי אין לאכול תבשילים שבושלו על ידי נוכרי ("בישולי גויים"), או לחם שנאפה על ידו. כמו כן, אין לשתות יין שנגע בו גוי ("סתם יינם"), מאחר ש"גדולה לגימה שמקרבת".

המשך קריאה ↓

אספנו עבורך את הסרטונים הכי מדויקים ברשת

קצר וקולע: האם עם ישראל הוא גזעני?
יהודי ונוכרי: מהו ההבדל, והאם זו גזענות?
האם היהדות היא דת גזענית? הרב פנגר עונה
עמדת היהדות בנושא יחסי גויים ויהודים
עוצמתי: קצין חיזבאללה שהתגייר
ניסים בלאק: מהאסלאם והנצרות אל היהדות
למה צריך להתבדל ולהיות שונה מהגויים?

הראפר שעבר מאסלאם לנצרות, ומשם ליהדות

גילי מספר לאבנר על גר הצדק הכי לא שגרתי שהתקבל לעם היהודי

עברו על המכשיר עם העכבר וגללו מטה לקריאת השיחה!

מחיזבאללה לכולל: איברהים יאסין הפך לאברהם סיני

הסיפור של אברהם סיני החל בכפר קטן בבקעת הלבנון במרתפי העינויים של חיזבאללה אצל עימאד מורנייה, רב המחבלים שחוסל. כיום הוא מחובשי בית המדרש בעיר המקובלים צפת, יושב והוגה בתורת האר"י הקדוש. סיפור בלתי נתפס של מי שהיה בצד השני, חצה את הקווים, תרתי משמע, ושקע בעולמה של היהדות

חזותו של סיני איננה מסגירה את תחנות חייו. הוא עטור זקן ארוך ופאות, כיפה גדולה לראשו ובעיניו בוערת האמונה. בקולו הנרגש משחזר אברהם את מועד השינוי בחייו, כשעוד היה צעיר לבנוני.

היה זה עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. השנה היא 1982. סיני (אז איברהים יאסין) ומשפחתו עברו להתגורר בדרום לבנון, כאשר סכנת חיים ממשית ריחפה על הבן הבכור במשפחה, שהיה מבוקש בידי ארגון הטרור חיזבאללה בעקבות הקשר אותו רקם עם המוסד הישראלי. 

לא רק הבכור במשפחת יאסין נחשד בריגול לטובת המדינה הציונית. כך גם אברהם עצמו, אביו ואחיו, זאת לאחר תקופה בה שירתו כפעילים בארגון הטרור. בשל החשד, הם עברו מסכת ייסורים ועינויים קשים במרתף חשוך של ארגון הטרור. איברהים הועלה פעמים מספר לחדר המוות, שם כיסו את עיניו מחבלי הארגון והתעללו בו פיזית, גירדו את עור גבו בסכין, הכו אותו באכזריות – אך הוא שתק. שתיקתו הרועמת התבררה מאוחר יותר כזו שהצילה את חייו ממוות בעינויים.

הוא ניצל, אך בנו התינוק נרצח לנגד עיניו באכזריות שאין דומה לה, על פי הוראה ישירה של הארכי-טרוריסט עימאד מורנייה. מוות אכזרי ללא סיבה, מלבד קנאות דתית קיצונית ומטורפת. לאחר הרצח המזעזע של בנו, הצמיד מורנייה, שיהיה לימים מספר 2 בארגון חיזבאללה, את אקדחו לרקתו של איברהים, אך משום מה, הפעם תחנוניו ובכיו המר של הנידון למוות ייתכן שנגעו ללבו של רב המרצחים, והמוות, שנראה קרוב מתמיד – התרחק, עד לפעם הבאה.

אחרי חודשים ספורים בכלא חיזבאללה שוחררו איברהים ומשפחתו. בעקבות הזעזועים הקשים שחווה חל שינוי משמעותי בהשקפת עולמו: מחילוני הפך למוסלמי אדוק. הוא ביקש לנקום, ולכן החל להתקרב לישראלים והצטרף בחזרה לשורות חיזבאללה כדי לספק מידע פנימי משם. לאחר שיצר קשר עם סוכן ישראלי החל לעבוד כמרגל, וסיפק מידע רב בעל ערך. בשלב מסוים שוב חשדו בו, ובסוף שנות התשעים הוברח סיני לישראל עם אשתו וחמשת ילדיו, אך גם אז המשיך להיות פעיל בשירות המוסד. כאן התחיל לבקר בבית הכנסת, שהה בו יותר ויותר, ובתחילת שנות ה-2000 החליט להתגייר. מאז הפך לדמות מוכרת ודומיננטית בצפת. 

בגיל 22, כשהיה בשבי בבונקר של ארגון חיזבאללהף הוא הבין כי חייו אינם כפי שהיה רוצה לראות אותם: "התחלתי לקרוא שם בקוראן, וכתוב שאם אני לא מאמין בתורת משה – אני לא יכול להיות מוסלמי. קראתי את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, יציאת בני ישראל ממצרים. כל זה כתוב שם".

כשקולו נשנק מבכי, אברהם נזכר ברגעים הקשים בחייו, שהיה מעדיף למחוק מהזיכרון. "כשהייתי בכלא ראיתי את ההשגחה של הקדוש ברוך-הוא, ידעתי שיש בורא לעולם. הוציאו אותי פעמיים להורג ולא הצליחו. ידעתי שיש מישהו שברא אותי ושומר עלי".

ברבות השנים החליט אברהם סיני לעזוב את המוסד והשב"כ ולשבת בבית המדרש: "היום אין מי שיכול להוציא אותי מהישיבה. אני איש שלא מאמין בעולם הזה: חי בעולם הזה, אבל לא מאמין בו".

הוא מספר כי חייו החדשים הפכו אותו לאדם מאושר, ומסיים את סיפורו באומרו "העולם הזה הוא שקר, ואנו באנו לכאן כדי לתקן, בין אם התיקון קל ובין אם הוא קשה".

המשך קריאה ↓

תגידו ששלחנו אתכם:

יהודי ונוכריה מה ההבדל והאם זו גזענות?
האם היהדות מבוססת על גזע?
מה יחס התורה כלפי גויים?
מדוע היהודים שוללים את כולם?